Webside in danish   Website in englishPetro-Oil ApS  
Duevej 23  
2680 Solrød Strand  
 
salg@petrooil.dk  
+45 46161060  

Velkommen til Petro-Oil

Vi er leverandør til hele Danmark
af alle former for topmoderne
smøremidler - diesel samt billig fyringsolie

Handels- og leveringsbetingelser for Petro-Oil ApS

 

1. Petro-Oil ApS handelsbetingelser:

Disse handelsbetingelser gælder for alle online-bestillinger på www.petrooil.dk

 

2. Hvem kan benytte online-bestilling:

2.1 Petro-Oil ApS modtager bestillinger fra alle myndige personer over 18 år.

2.2 Petro-Oil ApS forbeholder sig retten til at kreditvurdere kunder der har bestilt fyringsolie via www.petrooil.dk.

 

3. Priser:

Alle bestillinger vil blive faktureret til listeprisen på bestillingsdagen.

Alle priser på www.petrooil.dk er angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter.

 

4. Rabatter:

4.1 Se aktuelle priser.

 

5. Betalingsformer:

På Petro-Oil ApS forudbetales alle ordre ved bestilling. Som betalingsmiddel kan man benytte Dankort. Vi modtager desuden betaling direkte via netbank til Nordea.

Forudbetaling skal forstås på den måde at Petro-Oil ApS ved bestillingen reserverer ordrens fulde beløb på kundens kreditkort. Beløbet trækkes endeligt når ordren er leveret i den af kunden anviste olietank. Betaler man via netbanksoverførelse trækkes det fulde beløb.

Såfremt hele det bestilte kvantum ikke kan leveres krediteres det overskydende beløb umiddelbart efter levering og tilbageføres til kundens konto.

 

5.1 Gebyr ved betaling med kreditkort:

Petro-Oil ApS forbeholder sig retten til at pålægge alle bestillinger, der betales med kreditkort og netbankbetalinger, et gebyr svarende til den omkostning Petro-Oil ApS pålægges for modtagelse af betalingen.

I øvrigt henviser vi til kortudsteders bestemmelser samt gældende regler for betalinger over nettet med kreditkort.

Petro-Oil ApS’s omkostninger ved Dankort er pt. kr. 1,39 pr. transaktion.

 

5.2  Faktura

Faktura fremsendes pr. e-mail efter fyringsolien er leveret.

 

6. Leveringsbetingelser:

Varen betragtes som leveret når den ifølge normal praksis eller som aftalt med kunden, er leveret i olietanken.

 

6.1. Hvor kan Petro-Oil ApS levere fyringsolie:

Petro-Oil ApS kan levere fyringsolie i Jylland, Fyn, Sjælland og alle brofaste øer.

Levering af fyringsolie er betinget af, at alle lovkrav i forbindelse med olietankbekendgørelsen er opfyldt. Alle overjordiske tanke skal i den forbindelse være forsynet med godkendt tankalarm.

 

6.2. Leveringstid:

Petro-Oil ApS har en leveringstid på 2-4 hverdage. Der kan forekomme leveringer om aftenen i travle perioder.

 

6.3. Manglende adgang til olietank:

Petro-Oil ApS forbeholder sig retten til at fakturere 360 kr. plus moms i tilfælde af at det ikke er muligt at levere grundet manglende adgang til kundens olietank.

 

6.4 Kundens ansvar:

Før levering med tankbil, skal kunden tilsikre at: 

a.Overfyldsalarm er påmonteret tanken.

b. Tanken kan pejles.

c. At der er plads i tanken til den mængde fyringsolie som ordren er afgivet på.

d. Tankinstallationen er godkendt og til en enhver tid lever op til gældende miljømæssige krav og regler.

e. At der er fri og uhindret adgang til tanken.

Chaufføren kan til enhver tid nægte at levere såfremt ovenstående ikke er overholdt.

 

7. Manglende levering og force majeure:

 

7.1. Manglende levering:

Hvis Petro-Oil ApS ikke har leveret den bestilte fyringsolie inden for den aftalte leveringstid, bedes du kontakte os på e-mail salg@petrooil.dk  

 

7.2. Force majeure:

Petro-Oil ApS’s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som Petro-Oil ApS ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

 

7.3 Leveringsomkostninger:

Mindste online oliebestilling er 500 liter. Vores priser forudsætter et minimumskvantum på 700 liter. For mindre leverancer opkræves et leveringsgebyr der udgør kr. 450

 

7.4. Fortrydelsesret inden levering:

Fortryder du bestillingen, inden varen er leveret, skal du kontakte Petro-Oil ApS på telefon 46161060 eller via vores kontaktside. Dette skal ske på et tidspunkt der gør det muligt at kontakte chaufføren inden påfyldning er påbegyndt.

 

7.5. Fortrydelsesret efter levering:

Fra bestillingstidspunktet og 14 dage frem har du fortrydelsesret på din online bestilling.

Tilbagelevering kan dog ikke ske uden forudgående aftale med Petro-Oil ApS på tlf. 46161060.

Kunden skal selv sørge for at levere varen tilbage til Petro-Oil ApS i samme stand som den er modtaget. Omkostninger til tilbagelevering er på kundens regning. Petro-Oil ApS gør opmærksom på at, hvis fyringsolien er leveret i kundens tank kan den ikke genanvendes og bliver derfor afregnet som spildolie.

 

8. Nyhedsbreve:

Godkendelse af disse handelsbetingelser giver Petro-Oil ApS lov til at maile eventuelle nyhedsbreve. Nyhedsbrevene kan til en hver tid afmeldes p www.petrooil.dk

 

Petro-Oil ApS
Duevej 23
2680 Solrød Strand
Telefon: 46161060               E-mail: salg@petrooil.dk  

CVR:  34881634        Bank:  Nordea   Reg  5501    Konto  6887-420-600


© 2013 Petro-Oil | powered by ch | Sitemap