Webside in danish   Website in englishPetro-Oil ApS  
Duevej 23  
2680 Solrød Strand  
 
salg@petrooil.dk  
+45 46161060  

Fyringsolie

Vi er leverandør til hele Danmark
af alle former for topmoderne
smøremidler - diesel samt billig fyringsolie

VirkemådeVi tilbyder 2 modeller beskrevet herunder. Der ud over kan modellerne ud- bygges og tilpasses forskellige behov - ring og hør nærmere om mulighederne.

Grundmodellen ALARM-AREA2 har en effektiv bevægelses- og varmeføler, der dækker et område på 11x11 m. Er der bevægelse indenfor området tæn- des sirenen i et defineret tidsrum og skræmmer tyvene så de opgiver deres forehavende. Kan udvides med flere bevægelsesfølere og IR barrierer.

Næste model, ALARM-AREA3 indeholder desuden en avanceret SMS kontrol- enhed, der kan forbindes til 4 forskellige følerkredsløb og afsende SMS�er med besked om hvor alarmen er udløst. Således kan ejeren underrettes på mobilte- lefon og undersøge nærmere.

For at opdage indtrængen har vi følgende følere:
  • ALARM-AREA-D bevægelsesføleren der opdager mennesker, der bevæger sig indenfor et 11x11 m stort område, men ikke reagerer på dyr under 35 kg såsom hunde og katte. Til brug på pladser og indendørs.
  • IR-BEAMxx infrarøde barrierer, til sikring af døre, porte og hegn. Leveres i sæt med sender og modtager. Forskellige modeller med rækkevidde op til 12, 30, 60 eller 180 m. Brydes den usynlige stråle, går alarmen og der sendes SMS. Afbrydes strømmen, registreres det og alarmen går.
Bevægelsesfølerne og barriererne forbindes i et kredsløb til en kontrolboks, der kan indstilles, så den tænder sirener, lys m.m. automatisk ved forsøg på indtrængen. Den kan også sende en SMS med besked om hvor indtrængen foregår.

Én kontrolboks kan tage op til 4 følerkredsløb, f.eks. 2x hegn og 2x døre og styre op til 4 forskellige tænd/sluk udgange, f.eks. 2xlys og sirener ved hegn og 2x ved døre.

SMS beskeden kan være lige så specifik, som antallet af kredse og man bestem- mer selv ordlyden: f.eks. �Bevægelse ved olietank�.

Næste side - Princippet

© 2013 Petro-Oil | powered by ch | Sitemap